S  V  V  L

Soedanese Vereniging Voor Lijkenvervoer        

Zó kunt u ons steunen:

Onze vereniging ontvangt geen subsidie van de overheid en is voor haar werk volledig afhankelijk van de hulp van derden en de contributies van de leden.

U kunt ons helpen door een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie aan ons over te maken. Wij zijn blij met elk bedrag. Wilt u geen vaste donateur worden, maar wel graag helpen? Ook dat kan heel gemakkelijk door bijvoorbeeld zelf een bedrag over te maken naar bankrekening NL66INGB0005823391 ten name van SVVL te  Utrecht.

Voor geld overmaken vanaf buitenland naar ons rekening kunt u onderstaande informatie gebruiken:

IBAN = NL66INGB0005823391                                                           

BIC   = INGBNL2A.

 

Nederlands