S  V  V  L

Soedanese Vereniging Voor Lijkenvervoer        

In eerste instantie belt u dan de huisarts. Het maakt niet uit op welk tijdstip. U kunt hem of haar altijd bellen. De huisarts komt zo snel mogelijk om de dood vast te stellen en maakt dan een officiële verklaring van overlijden. Deze verklaring hebt u nodig om aangifte van overlijden te doen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin de persoon is overleden. Vervolgens kunt u contact opnemen met onze vereniging.Het overlijden moet worden aangegeven bij de gemeente die verlof tot begraven geeft. Ook geeft de gemeente een  akte van overlijden af, die nodig is voor een aantal instanties en voor het vervoer van het lijk naar het land van herkomst.De aangifte kan worden gedaan door de uitvaartverzorger of iemand die "kennis heeft van het overlijden"­ (een familielid, een vriend). Hierbij moet de verklaring van overlijden worden overlegd.
Nederlands