S  V  V  L

Soedanese Vereniging Voor Lijkenvervoer        

Eisen en procedures voor het aanvragen van het lidmaatschap van de vereniging:

1. De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 18 jaar en maximum 65 jaar .

2. Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar kunnen samen met hun gezin ingeschreven worden.

3. De vereniging is niet verantwoordelijk voor  niet-geregistreerde gezinsleden.

4.  Elk lid dient de statuten en de regels van de vereniging na te leven.

5. De aanvrager vult het inschrijf formulier volledig in en ondertekent het.Daarnaast moet de aanvrager bij dit aanvraagformulier twee recente pasfoto’s en een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen naar het Bestuur.

6. Zoals bepaald door de Algemene Leden Vergadering betaalt de aanvrager Є 10 inschrijvingskosten.  De jaarlijkse lidmaatschapskosten Є 60 voor een vrijgezel en  Є 70  voor een gezin, moeten bij vooruitbetaling worden voldaan. Je kunt het geld m.b.v. een overschrijving (via Internet of post) overmaken naar onze bankrekening NL66INGB0005823391 ten name van SVVL te Utrecht.

7. Leden dienen mutaties wegens verhuizing, echtscheiding, veranderde gezinssamenstelling, telefoonnummer of e-mail adres binnen 15 dagen schriftelijke via het  wijzigingsformulier door te geven aan het bestuur van de vereniging.

8. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze aan alle gestelde vereisten voldoet.

9. Indien de aanvrager voldoet  aan alle voorwaarden ontvangt hij of zij een lidmaatschappasje.

Nederlands